KARANGAN LARAS SASTERA

Karangan laras sastera melibatkan dua bahagian iaitu Sains Sosial dan Kemanusiaaan. Sains Sosial meliputii sosiologi, antropologi, pendidikan, politik, ekonomi, psikologi, geografi, pelancongan, komunikasi dan alam sekitar. Bidang Kemanusiaan pula meliputi sejarah, falsafah, keagamaan, sukan, bahasa & linguistik, perundangan, kesusasteraan dan peradaban

Saturday, August 29, 2009

CONTOH SOALAN LARAS SAINS : KOMPUTER

Soalan :
Contoh Soalan Laras Sains

1. Negara-negara yang tidak menggunakan komputer akan ketinggalan dalam bidang ekonomi. Sejauh mana anda bersetuju ?

2. Komputer menjamin kebahagiaan hidup manusia. Bincangkan.

3. Penciptaan komputer (alat mikroelektronik) sama dengan revolusi perusahaan dalam mewujudkan satu jenis tamadun manusia yang baru. Bincangkan.

4. “Komputer adalah lambang pemodenan dan kemajuan. Ini kerana komputer memainkan peranan penting dalam pelbagaibidang kehidupan seperti ekonomi, pentadbiran, perubatan,perindustrian, pendidikan dan lain-lain. Tetapi jika teknologi komputer disalahgunakan, ia akan menimbulkan pelbagai implikasi negatif yang mengancam kehidupan.Bincangkan peranan komputer dalam kehidupan manusia pada zaman moden ini.

3 comments:

 1. Pelajar boleh gunakan isi (idea) yang cikgu catatkan di sini untuk menjawab semua soalan tersebut.

  Teknologi Maklumat/Teknologi Pengkomputeran/Internet/Telekomunikasi/Satelit Komunikasi

  1. Manfaat teknologi Pengkomputeran

  (a) Kemajuan sistem pengurusan dan pentadbiran
  - Hal ini kerana komputer merupakan satu alat elektronik yang boleh menyimpan maklumat yang banyak dengan cara yang teratur serta dapat diproses dan dikeluarkan dalam masa yang singkat.- Teknologi komputer bukan sahaja dapat menjimatkan masa,ruang dan tenaga manusia, bahkan meningkatkan kecekapan pengurusan sesebuah organisasi. Sebab itulah banyak agensi kerajaan dan swasta menggunakan komputer untuk menyimpan rekod dan menganalisis data-data penting yang berkaitan dengan butir-butir kakitangan serta hal-hal pentadbiran dan pengurusan.

  (b) Kemajuan sektor perindustrian
  – Barang yang dihasilkan dengan menggunakan komputer bukan saja lebih banyak dan lebih cepat, tetapi juga lebih menjimatkan masa berbanding dengan keupayaan semulajadi manusia. Ini penting terutamanya di negara-negara maju yang mengalami masalah kekurangan tenaga buruh.- Teknologi komputer dapat menjamin kualiti barangan yang dikeluarkan. Komputer boleh menguji mutu barangan dengan tepat dan pantas daripada yang dapat dilakukan oleh tenaga manusia.- Komputer boleh membantu manusia melaksanakan kerja-kerja yang sukar dan merbahaya kepada kesihatan dan keselamatan pekerja. Misalnya robot yang dikawal oleh komputer digunakan untuk memasang kereta atau menjalankan kerja-kerja yang terdedah kepada bahan pencemaran dan radioaktif.Maka jelaslah bahawa penggunaan komputer merupakan asas untuk perkembangan industri perkilangan.

  (c) Kemajuan kesihatan
  - Tujuannya untuk membantu doktor membuat diagnosis sesuatu penyakit. Sebabnya komputer boleh memproses butir-butir peribadi mengenai pesakit dan seterusnya mendiagnosis jenis penyakit yang dihadapinya. Komputer juga boleh memberi maklumat tentang jenis ubat yang paling sesuai untuk merawat penyakit berkenaan.
  - Dalam rawatan kesihatan khasnya semasa pembedahan, teknologi komputer telah memberi sumbangan yang besar dari segi melicinkan kerja pembedahan. Umpamanya bacaan denyutan jantung dan analisis gambar sinar-X pesakit boleh dibuat secara serta-merta dengan peralatan komputer. Ini membantu menjamin kejayaan sesuatu pembedahan dan keselamatan pesakit.

  (d) Kemajuan sains dan teknologi
  - Pelancaran satelit yang dikawal oleh komputer dapat mengumpul data-data penting mengenai persekitaran bumi.Maklumat ini kemudian dianalisis dengan segera oleh komputer untuk menghasilkan keputusan kajian yang tepat tentang keadaan cuaca, seperti halaju angin dan kelembapan sesuatu kawasan. Ramalan kajicuaca yang lebih tepat ini membantu manusia untuk bersiap sedia menghadapi sebarang ancaman malapetaka seperti banjir dan taufan.
  - Di samping itu satelit yang bergerak di bawah kawalan komputer juga dapat memajukan sistem telekomunikasi.Maklumat dari sesuatu kawasan boleh dihantar ke seluruh dunia dengan pantas. Ini juga yang membolehkan sesuatu acara sukan atau pertandingan disiarkan secara langsung ke segenap pelosok dunia.

  ReplyDelete
 2. Sambungan...

  (e) Kemajuan pendidikan
  - Komputer merupakan alat bantuan mengajar yang penting. Ia bukan sahaja dapat menyampaikan pengajaran dalam bentuk yang sistematik, malahan diiringi dengan muzik dan gambarajah serta bahan grafik yang menarik. Teknik pengajaran begini pasti akan menarik minat para pelajar terhadap pelajaran. – Komputer juga memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran, kerana pelajar boleh mempelajari sesuatu pelajaran secara individu melalui program-program komputer yang disediakan. Dengan adanya program tertentu, segala arahan dan peraturan pelajaran disampaikan dengan jelas. Maka pelajar boleh belajar di mana-mana sahaja dengan berpandukan arahan itu.
  - Satu lagi keistimewaan dalam pembelajaran menerusi komputer ialah segala kesalahan yang dilakukan oleh pelajar boleh dikesan dan diperbetulkan dengan serta- merta oleh komputer. Dengan cara ini keberkesanan pembelajaran dapat ditingkatkan.

  2. Kesan penggunaan komputer dalam pendidikan (a) Alat bantu mengajar berkesan, misalnya program pembelajaran dengan bantuan komputer (CAI). (b) Memudahkan kerja rutin supaya guru boleh tumpukan lebih perhatian ke atas masalah disiplin, pelajaran dan lain- lain hal pelajar – meninggikan produktiviti guru. (c) Pendidikan jarak jauh. (d) Mempertingkatkan kecekapan pengurusan, sekolah, jabatan pendidikan dan seterusnya seluruh sistem pendidikan negara. (e) Perpustakaan berkomputer. (f) Penukaran konsep pendidikan dari yang lama kepada kebolehan mencari maklumat, menganalisis dan menilai sebagai tanda kecerdikan.

  3. Kesan-kesan negatif.

  (a) Menyebabkan manusia semakin bergantung kepada alatan -hilang upaya dan lekas bosan bila hadapi masalah yang perlukan pemikiran mendalam.

  (b) Jenayah kolar putih dengan teknologi canggih (komputer)semakin menjadi.

  (c) Keselamatan negara / syarikat swasta boleh tergugat jika rahsia ketenteraan dan lain-lain yang tersimpan dalam komputer itu terbocor.

  (d) Komputer digunakan untuk mencipta alat perang canggih yang mempunyai kuasa memusnah yang besar.

  (e) Komputer seperti alatan teknologi lain hanya memanfaatkan mereka yang berkebolehan dan berkeupayaan meluaskan jurang kekayaan dalam masyarakat.

  (f) Komputer mengambilalih kerja orang ramai – pengangguran.

  (g) Teknologi komputer menyebabkan sifat invidualistik para generasi muda.

  ReplyDelete
 3. boleh bagi karangan laras sains tentang alam sekitar??..kesan-kesan ancaman dan kepentingan alam sekitar kepada manusia

  ReplyDelete