KARANGAN LARAS SASTERA

Karangan laras sastera melibatkan dua bahagian iaitu Sains Sosial dan Kemanusiaaan. Sains Sosial meliputii sosiologi, antropologi, pendidikan, politik, ekonomi, psikologi, geografi, pelancongan, komunikasi dan alam sekitar. Bidang Kemanusiaan pula meliputi sejarah, falsafah, keagamaan, sukan, bahasa & linguistik, perundangan, kesusasteraan dan peradaban

Saturday, September 12, 2009

SOALAN SEBENAR STPM TAHUN 2007

STPM 2007
KERTAS 2 (LARAS SASTERA)

1. Belakangan ini banyak terdapat projek perumahan yang terbengkalai di seluruh negara yang akan menimbulkan kesan negatif kepada pelbagai pihak. Langkah-langkah tertentu perlu dilaksanakan untuk membendung masalah tersebut. Bincangkan

2. Pelbagai faktor dikenal pasti menyumbang kepada peningkatan kadar kes juvana di negara kita pada msa ini. Usaha perlu dilakukan untuk membendung gejala ini. Huraikan.

SOALAN SEBENAR STPM TAHUN 2008

STPM 2008
KERTAS 2 (LARAS SASTERA)

1. Dalam usaha meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan, kebanyakan agensi kerajaan telah menyediakan laman web dan perkhidmatan dalam talian kepada orang ramai. Bincangkan kebaikan perkhidmatan tersebut dan masalah yang mungkin dihadapi oleh pelanggan semasa menggunakannya.

2. Kesepaduan sektor pelancongan dengan alam semula jadi telah mencetuskan aktiviti pelancongan yang dapat memberikan manfaat kepada negara. Langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil untuk memastikan aktiviti ini berterusan. Bincangkan penyataan ini.

SOALAN DAN JAWAPAN : SUMBANG MAHRAM

Apakah maksud sumbang mahram?

Sumbang mahram adalah hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang atau dilarang oleh adat resam.
Contoh:
Hubungan jenis antara remaja dengan ibubapa mereka, adik beradik, ibubapa saudara, datuk dan sebagainya. Kini, sumbang mahram telah dikenalpasti sebagai sejenis penganiayaan seksual yang merosakkan kesihatan fizikal, mental dan sosial.

Apakah faktor-faktor sumbang mahram? Dapatkan maklumat lanjut dalam komen di bawah.

Saturday, August 29, 2009

SOALAN DAN JAWAPAN : PELANCONGAN

1. Sektor pelancongan penting untuk membantu pembangunan ekonomi negara kita. Agensi-agensi kerajaan telah melaksanakan usaha-usaha untuk menarik lebih ramai pelancong luar ke Malaysia. Huraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk memajukan industri pelancongan.

SOALAN DAN JAWAPAN : TOL LEBUH RAYA

1. Untuk membantu pembiayaan kos pembinaan lebuh raya, maka pengguna jalan raya dikenakan bayaran tol. Apakah kebaikan dan keburukan yang timbul dengan sistem pembayaran tol itu ?

SOALAN DAN JAWAPAN : HOSPITAL SWASTA

1. Pada waktu ini hospital swasta di negara ini berkembang dengan begitu pesat. Ahli masyarakat yang mampu, ramai yang mendapatkan rawatan di hospital-hospital tersebut. Mereka percaya bahawa pusat-pusat ini memberi perkhidmatan yang lebih selesa. Sejauh manakah perkembangan pusat rawatan swasta ini membawa kebaikan kepada masyarakat kita

SOALAN DAN JAWAPAN : KOSMETIK

1. Bahan kosmetik lebih banyak mendatangkan kesan buruk daripada kebaikan. Bincangkan.
2. Kosmetik tradisional menjamin kecantikan. Sejauh manakah anda bersetuju dengan kenyataan tersebut ?

SOALAN DAN JAWAPAN : PENDERAAN KANAK-KANAK

Ramai kanak-kanak di Malaysia telah didera dengan menakutkan. Bilangan kanak-kanak yang didera agak tinggi. Ibu bapalah yang merupakan pendera utama kanak-kanak ini. Sejauh manakah kemiskinan merupakan punca kepada berlakunya kes penderaan kanak-kanak ?

SOALAN DAN JAWAPAN : KEBAKARAN

1. “Lebih kurang 13,000 kes kebakaran berlaku tiap-tiap tahun dan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-5 sejumlah RM1 billion kerugian akibat kebakaran dilaporkan. Bilangan manusia yang terkorban akibat kebakaran antara Januari dan Oktober 1990 ialah 807 orang. Ini adalah satu hal yang serius di negara kita. Huraikan langkah-langkah yang berkesan untuk mencegah kebakaran yang semakin meningkat untuk mengelakkan kerugian dari segi wang dan nyawa yang terkorban.

2. Kebakaran sering berlaku. Kes kebakaran berlaku di mana- mana sahaja. Api semasa kecil adalah kawan dan semasa besar adalah lawan. Sejauh manakah kelalaian manusia dianggap sebagai punca utama kes kebakaran di negara kita ?

SOALAN DAN JAWAPAN : KESESAKAN JALAN RAYA

1. Masalah kesesakan jalan raya menjadi semakin meruncing khususnya di Kuala Lumpur. Apakah pandangan anda terhadap isu ini serta cadangkan langkah-langkah yang berkesan untuk mengatasinya

SOALAN DAN JAWAPAN : PELABURAN ASING

1. Huraikan langkah-langkah untuk menggalakkan pelaburan asing.
2. Pelaburan asing bantu mengatasi masalah kemelesetan ekonomi negara. Sejauh manakah pelaburan asing dapat membawa kebaikan terhadap pembangunan negara ?.

SOALAN DAN JAWAPAN : PERINDUSTRIAN

1. Cara-cara untuk memajukan bidang perindustrian di negara kita demi mencapai Wawasan 2020. Bincangkan.
2. Pelan Induk Perindustrian dan Dasar Perindustrian Berat adalah dasar yang penting untuk menjayakan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini ?
3. Bincangkan sumbangan industri berat dalam pembangunan negara. Konsep perindustrian dalam pembangunan negara

SOALAN DAN JAWAPAN : SUKAN

1. Bincangkan peranan sukan dalam pembangunan negara.
2. Sukan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan politik negara. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini ?.
3. Bincangkan kebaikan dan keburukan sukan.
4. Sejauh manakah alat sukan boleh meningkatkan mutu sukan ?

SOALAN DAN JAWAPAN : PERANAN PBB

1. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) diwujudkan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan negara-negara yang menjadi ahli. Walau bagaimanapun sejak kebelakangan ini peranan PBB untuk mewujudkan keharmonian masyarakat antarabangsa semakin terbatas dan kurang berkesan. Huraikan pendapat tersebut.

SOALAN DAN JAWAPAN : ISU ANTARABANGSA

1. Pendirian tegas yang ditunjukkan oleh Malaysia baru-baru ini ketika membincangkan isu-isu antarabangsa telah membawa kesan negatif dan positif kepada negara. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini ?.

SOALAN DAN JAWAPAN : HAK PENGGUNA

1. Setiap kali menjelang musim perayaan gedung membeli-belah mengadakan berbagai-bagai jualan murah untuk menarik perhatian pengguna dan mengaut keuntungan yang cepat. Sebagai pengguna, kita sering terperangkap dalam iklan- iklan yang menarik dan jualan murah tersebut. Sebenarnya, para peniaga adalah secara halus “menipu” pengguna yang berbelanja. Bincangkan hak-hak anda sebagai pengguna dan huraikan peranan persatuan pengguna dalam membantu pengguna yang menghadapi masalah ini.

SOALAN DAN JAWAPAN : SUMBANGAN PENDIDIKAN SWASTA

1. Tiap-tiap tahun, bilangan lepasan SPM dan STPM yang mendapat keputusan baik dalam peperiksaan masing-masing semakin bertambah. Peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat yang lebih tinggi belum terjamin memandangkan kemampuan universiti tempatan mengambil pelajar-pelajar adalah terhad. Baru-baru ini, banyak kolej swasta telah menjalankan program ‘Universiti Berkembar’ dengan universiti luar negeri untuk membantu mereka yang gagal melanjutkan pelajaran di negara kita. Sejauh manakah program Universiti berkembar ini dapat membawa kebaikan terhadap perkembangan Pendidikan Negara.

SOALAN DAN JAWAPAN : KUALITI SISWAZAH

1. Baru-baru ini ahli-ahli masyarakat sering mempersoalkan kecemerlangan universiti tempatan. Mereka berpendapat kualiti siswazah yang dilahirkan kurang bermutu. Mereka juga meragui kemampuan tenaga pengajar. Bincangkan sebab-sebab kemerosotan kecemerlangan ilmiah di universiti-universiti tempatan.

SOALAN DAN JAWAPAN : PERANAN UNIVERSITI

1. Bincangkan peranan universiti dalam pembangunan Malaysia.

SOALAN DAN JAWAPAN : KRAFTANGAN

1. Industri kraftangan semakin popular. Ini kerana kraftangan merupakan satu aktiviti ekonomi penting terutama di luar bandar. Huraikan langkah-langkah yang berkesan untuk memajukan industri di Malaysia.

2. Industri kraftangan menghadapi banyak masalah. Bincangkan masalah yang dihadapi oleh industri ini dan cadangkan cara-cara yang berkesan untuk mengatasi masalah ini.

CONTOH SOALAN LARAS SAINS : KOMPUTER

Soalan :
Contoh Soalan Laras Sains

1. Negara-negara yang tidak menggunakan komputer akan ketinggalan dalam bidang ekonomi. Sejauh mana anda bersetuju ?

2. Komputer menjamin kebahagiaan hidup manusia. Bincangkan.

3. Penciptaan komputer (alat mikroelektronik) sama dengan revolusi perusahaan dalam mewujudkan satu jenis tamadun manusia yang baru. Bincangkan.

4. “Komputer adalah lambang pemodenan dan kemajuan. Ini kerana komputer memainkan peranan penting dalam pelbagaibidang kehidupan seperti ekonomi, pentadbiran, perubatan,perindustrian, pendidikan dan lain-lain. Tetapi jika teknologi komputer disalahgunakan, ia akan menimbulkan pelbagai implikasi negatif yang mengancam kehidupan.Bincangkan peranan komputer dalam kehidupan manusia pada zaman moden ini.

Friday, August 28, 2009

SOALAN TAHUN 2005

SOALAN ESEI LARAS SASTERA TAHUN 2005

1. “ Bahasa menunjukkan bangsa.” Bincangkan peribahasa ini dalam konteks Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni yang telah dilancarkan oleh kerajaan baru-baru ini.

2. Akhir-akhir ini banyak rungutan yang diterima daripada orang ramai berkaitan dengan perkhidmatan kaunter dan penyampaian sehingga pihak berkenaan sering ditegur supaya memperbaiki perkhidmatan yang diberikan. Bincangkan kepentingan perkhidmatan kaunter dan penyampaian yang baik serta kesannya jika keadaan yang menimbulkan rungutan itu dibiarkan berterusan

SOALAN TAHUN 2006

SOALAN ESEI LARAS SASTERA TAHUN 2006

1. Program Latihan Khidmat Negara ( PLKN) merupakan satu program yang baik untuk memperkasakan genarasi belia di negara ini dari segi fizikal dan mental bagi menghadapi cabaran pada masa ini dan masa hadapan. Bincangkan rasional kerajaan melaksanakan program tersebut dan cadangkan cara-cara lain untuk mencapai matlamat di atas.

2. Kita tidak dapat menolak hakikat bahawa Malaysia memang perlu menumpukan perhatian untuk memajukan sekotr perindustrian. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, Malaysia tidak sewajarnya mengetepikan usaha untuk meningkatkan sektor pertaniannya. Berikan ulasan anda tentang penyataan di atas.

SOALAN TAHUN 2007

SOALAN ESEI LARAS SASTERA TAHUN 2007

1. Belakangan ini banyak terdapat projek perumahan yang terbengkalai di seluruh negara yang akan menimbulkan kesan negatif kepada pelbagai pihak. Langkah-langkah tertentu perlu dilaksanakan untuk membendung masalah tersebut. Bincangkan

2. Pelbagai faktor dikenal pasti menyumbang kepada peningkatan kadar kes juvana di negara kita pada msa ini. Usaha perlu dilakukan untuk membendung gejala ini. Huraikan.

SOALAN TAHUN 2008

SOALAN LARAS SASTERA 2008

1. Dalam usaha meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan, kebanyakan agensi kerajaan telah menyediakan laman web dan perkhidmatan dalam talian kepada orang ramai. Bincangkan kebaikan perkhidmatan tersebut dan masalah yang mungkin dihadapi oleh pelanggan semasa menggunakannya.

2. Kesepaduan sektor pelancongan dengan alam semula jadi telah mencetuskan aktiviti pelancongan yang dapat memberikan manfaat kepada negara. Langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil untuk memastikan aktiviti ini berterusan. Bincangkan penyataan ini.

Jawapan Cadangan

Thursday, August 27, 2009

PETUA 1 : STRATEGI MENJAWAB BAHAGIAN A

STRATEGI MENJAWAB BAHAGIAN A

Strategi menjawab ini diadaptasi daripada salah seorang GURU CEMERLANG Pengajian Am di Bahagian Kuching Sarawak dan strategi ini dinamakan RUMUS ICU.Calon Tingkatan 6 atau Pra-U hendaklah seorang calon yang matang dari segi pengolahan idea dan juga huraian. Setiap idea dan huraian menunjukkan kematangan yang tinggi dan boleh membuat hubung kait diantara idea dan huraian.

Oleh itu RMUS ICU diperkenalkan oleh beliau.
RUMUS ICU

I
IDEA UTAMA
Permulaan perenggan calon hendaklah menyatakan idea utama. Oleh kerana di dalam Pengajian Am jumlah perkataan sekitar 250-300 patah perkataan maka wajar pelajar menggunakan sepenuhnya jumlah perkataan.Idea Utama hendaklah matang dan jelas. Perancangan/membuat rangka penting agar idea utama ini tidak berulang semula dalam idea-idea yang lain.

ISI LANJUTAN.
Isi lanjutan hendaklah menyokong idea utama. Ia merupakan kesinambungan idea utama. Memadai dinyatakan dalam satu ayat sahaja .

C
CONTOH
Ayat yang seterusnya pelajar dapat memberi CONTOH yang sesuai dengan idea yang dinyatakan. Contoh tersebut tidak semestinya bermula dengan perkataan contohnya…..Jika perkataan ini digunakan di setiap huraian idea akan menjejaskan penulisan pelajar. Contoh yang dinyatakan ini menjadi sokongan tambahan yang kuat dan kukuh bagi penerangan pelajar. Ini juga menunjukkan tahap pemahaman dan pengetahuan pelajar yang tinggi.

U
ULASANAyat terakhir dalam perenggan huraian idea adalah pelajar dapat membuat ulasan terhadap idea dinyatakan. Ulasan ini boleh dalam bentuk cadangan, pendapat atau huraian lanjutan terhadap isu dikemukakan.

Dengan RUMUS ICU ini pelajar mampu menghasilkan karangan yang baik. Di mana dalam setiap perenggan pelajar dapat mengemukakan sekurang-kurangnya 5-6 ayat. Selain itu karangan pelajar juga akan mantap.Contoh penggunaan RUMUS ICU.Soalan STPM 2007 (Bahagian A-Esei Laras Sastera)

Belakangan ini banyak terdapat projek perumahan yang terbengkalai di seluruh negara yang akan menimbulkan kesan negatif kepada pelbagai pihak. Langkah-langkah tertentu perlu dilaksanakan untuk membendung masalah tersebut. Bincangkan.

Kesan negatif – 1. Menjadi punca pelbagai masalah sosial.
RumusIdea/Huraian
Catatan
I
Idea Utama
Idea Lanjutan
Salah satu kesan negatif projek perumahan terbengkalai adalah menimbulkan pelbagai masalah sosial.Ramai pihak akan mengambil kesempatan jika kawasan perumahan dibiarkan terbiar.
C
ContohMasalah-masalah sosial seperti penagihan dadah, seks rambang dan juga jenayah kecurian akan berlaku di kawasan ini.
U
UlasanAkibatnya, gejala ini akan merosakkan sistem sosial masyarakat setempat jika tidak diatasi.

Monday, August 10, 2009

SELAMAT DATANG

Cikgu sedang dalam perancangan untuk membahagikan blog cikgu kepada setiap bahagian dalam Pengajian Am. Tungguuuu